Salthammer Båtbyggeri AS ble startet opp i 1896 som L. H. Salthammer Båtbyggeri og har lange tradisjoner innen skipsbygging og bygging av stålkonstruksjoner. Vi er Norges eldste skipsverft og har hatt kontinuerlig drift gjennom fire generasjoner. Salthammergruppen består i dag av Salthammer Båtbyggeri AS, Salthammer Tresfjord AS, Tomra Engineering AS og Salthammer Sjøtransport AS.

Slik vi fremstår i dag utgjør vi en effektiv, fullstendig og vel kvalifisert produksjonslinje for fabrikasjon og sammenstilling av tunge stålkomponenter. Dette innebærer vanligvis konstruksjon, deleproduksjon, maskinering, valsing, knekking, montering og sveising. Vi har kompetanse på alle områder inkludert inspeksjon og NDT. Vår beliggenhet legger til rette for effektiv frakt med egen slepebåt og lektere.

Vår forretningsfilosofi er basert på lokale tradisjoner for høy forretningsetikk, ærlighet og stolthet over å levere gode produkter. Våre kvalifikasjoner, kapasiteter og fokus på kvalitet til rett tid har gjort oss til en robust partner i markedet som står sterkt selv gjennom utfordrende tider med svake markeder.

Salthammer Båtbyggeri AS og Salthammer Tresfjord AS innehar ISO 9001 sertifisering som er kundens garanti på at vi jobber aktivt for å møte de høyeste krav til kvalitet og kundetilfredshet.