Tomra Engineering AS ble startet opp i 1997 og har i dag fem ansatte som utfører design og marinetekniske tjenester. De står for blant annet utviklingen av CoastCat-design som har blitt blant de mest anerkjente service-fartøyene i bransjen. Hovedfokuset for bedriften er rettet mot avanserte og miljøeffektive fartøy for havbruksnæringen.