Salthammer kjøper aksjemajoritet

L H Salthammer Båtbyggeri Eiendomsselskap AS (SBE) kjøper majoriteten av aksjene i Tomra Engineering AS.

Kjøpet er en del av selskapets ønske om å sikre kontroll med verdikjeden til selskapet, og videreutvikle det tette og gode samarbeidet det er mellom selskapene. Avtalen er planlagt gjennomført i løpet av September.

Tomra Engineering AS (TE), ble grunnlagt i 1997, og er et maritimt skipsdesign og -engineering selskap lokalisert i Tomrefjord, Vestnes.  Siden 2013 har selskapet fokusert på å utvikle design på servicebåter til oppdrettsnæringen, og har frem til i dag levert design til 13 fartøy og har kontrakt på 4 til som er under bygging. Selskapet har i dag 5 ansatte. Fartøyene som er levert har opparbeidet seg et godt renommé i markedet.

Salthammer Båtbyggeri AS (SB), datterselskapet til SBE, signerte sin første kontrakt på en servicebåt i 2014 – designer var Tomra Engineering AS.

Siden 2014 har SB levert 4 fartøy med TE design og har foreløpig kontrakt på ytterligere 4 som er under bygging.

Salthammer Båtbyggeri AS, Norges eldste verft, etablert i 1896 er et av få norske verft som utfører hele byggeprosessen på eget verft.

Denne avtalen sikrer kontroll på design og engineering av produktet, og kontinuerlig verdikjede fra design til levering av ferdig fartøy.

SB er også en stor leverandør av stålkonstruksjoner til maritim- og andre sektorer.

«Siden vi signerte den første arbeidsbåten med TE design i 2014 har vi utviklet et veldig tett og godt samarbeid mellom selskapene, så dette er en naturlig utvikling», uttaler Ove Amdam, styreleder i SBE og tidligere daglig leder i SB. Han sier videre at avtalen er viktig for SB sin satsning innen servicebåt segmentet og vil bidra til å sikre kundene enda bedre service. «TE designer og SB bygger de råeste servicebåtene i næringen i dag», avslutter han.

«TE ønsker å satse videre på design av servicebåter og andre mindre fartøy, at vi nå får SBE inn som majoritets eier styrker oss i denne satsningen, vi er veldig fornøyde med å få denne avtalen på plass», uttaler Roy Frostad, daglig leder og en av grunnleggerne av TE. «SB er i dag vår største kunde og siden 2014 har vi, som Ove uttaler, utviklet et tett og nært samarbeid som bare kan bli bedre gjennom denne avtalen. Vi skal sammen gi kundene de beste løsninger for deres behov både i design og produksjon», avslutter han.

Tomra Engineering AS, ble grunnlagt i 1997 og er en maritim skipsdesign og -engineering selskap lokalisert i Tomrefjord, Vestnes. Selskapet har 5 ansatte.

L H Salthammer Båtbyggeri Eiendomsselskap AS består av flere selskap lokalisert i Vestnes kommune. Salthammergruppen sysselsetter ca. 50 ansatte.

Salthammer Båtbyggeri AS – Norges eldste verft

Salthammer Tresfjord AS – Mekanisk bedrift

Salthammer Sjøtransport – Slepebåt og lektere

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

Ove Amdam, Styreleder L H Salthammer Båtbyggeri Eiendomsselskap AS, mobil nr: 917 46 705

Lasse Stokkeland, daglig leder Salthammer Båtbyggeri AS, Mobil nr: 916 35 094

Roy Frostad, daglig leder Tomra Engineering AS, Mobil nr: 901 92 504

F.v: Ove Amdam, Hallgeir Vike, Lars Salthammer, Roy Frostad, Øyvind Frøystad, Håvard Hopland