Bygg nr. 144

Salthammer Båtbyggeri AS er nå i full gang med bygging av bløggefartøy som er bedriftens bygg nr. 144. Kontrakten ble signert i april. Fartøyet har en lengde på 19 meter og bredde på 9,4 meter og innehar innredningfasiliteter for et mannskap på inntil 6 personer. For fiskehåndtering skal det monteres en topp moderne prosesslinje hvor fiskevelferd, effektivitet, sikkerhet og hygiene står i hovedfokus. På dekk skal det blant annet monteres to kraner på henholdsvis 100 tm og 48 tm som bidrar til at fartøyet blir mer fleksibelt hva gjelder arbeidsoperasjoner og dermed også kan nyttes til ulike typer serviceoppdrag for næringen. Dette er Salthammer Båtbyggeri sitt byggenummer 144 og skal leveres i mars 2020.

Det er det nyetablerte rederiet Charvest AS med hovedkontor i Ålesund som har kontrahert fartøyet, som er det første av sitt slag og også rederiets første fartøy. Rederiet er offensiv og innovativ i sin tankegang og har stor tro på prosjektet som de kaller «Minibløgger`n» og at denne typen fartøy og tjeneste er et kjærkommet supplement for havbruksnæringen. På rederiets hjemmeside kan man lese følgende: «Charvest AS ble etablert i 2017 med formål å tilby oppdrettsnæringen fleksible beredskaps bløggebåter med svært høy utnyttelsesgrad, som bidrar til å redusere svinn og er spesielt designet for å ta ut svak fisk i forbindelse med fiskehåndtering.»

Fartøyet er utviklet og designet av Møre Maritime i Kristiansund i nært samarbeid med reder for optimal utnyttelse og gode løsninger.

Salthammer Båtbyggeri AS takker Charvest AS for tilliten og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet.