Hanson Sjøtransport A/S

Hjemmehavn: N-6390 Vestnes


Hanson Sjøtransport har slepebåten «Amazon» med 18 tonns slepekraft og to lektere tilgjengelig for oppdrag.

Lekter 1 har en dekkstørrelse på 42×13 meter og lastekapasitet på 800 tonn.
Klasse: DNV GL, liten kystfart.

Lekter 2 har en dekkstørrelse på 24×12 meter og lastekapasitet på 200 tonn.
Klasse DNV GL, liten kystfart.

Cecilie Amdam
952 07 537
firmapost@salthammer.no

Ove Amdam
917 46 705
amdam@salthammer.no

Salthammer Båtbyggeri AS
Remmemsvegen 85
6390 VESTNES

  

CHOOSE A DEMO